Zadání hádanky

Kristián píše o paní kněžně,
co zavražděna byla něžně.

To na hradě jménem dle Krokovy dcery,
za hanebným činem stály mocenské spory.

Vražednou zbraň dodnes nosí na krku
a Tobě tvoří správné odpovědi záruku.

Odpovědí je jedno slovo – název předmětu.