Získání licence

Vyplněním a odesláním níže uvedeného formuláře vytváříte závaznou objednávku, na základě které vám bude vystavena a záslána faktura. Po uhrazení této faktury vám bude do třech pracovních dnů doručen PDF dokument se všemi hádankami, jejich kódy a s unikátním kódem vaší školy pro přístup do online aplikace a do aplikace Android pro mobilní telefony a tablety.
V rámci licence získáte:

  • soubor 40 propracovaných hádanek s tématem české historie
  • soubor pokrývá celé české dějiny od roku 907 až po rok 1969
  • přístup do online internetové aplikace
  • přístup do aplikace Android
  • možnost zobrazit v aplikaci každou hádanku v 5 různých módech
  • hádanky lze využít v běžné výuce, zadat jako domácí úkol či formou projektu, či školního výletu
  • možnost navrhovat témata dalších připravovaných hádanek

Objednávkový formulář