Náhled hádanky

Níže uvádíme ukázku jedné z hádanek. Jedná se jen o pasivní náhled bez možnosti ji řešit. Pokud si chcete zdarma vyzkoušet několik hádanek tzv. naostro, připravili jsme pro vás testovací verzi aplikace.

VYZKOUŠET ZDARMA
Kristián píše o paní kněžně,
co zavražděna byla něžně.

To na hradě jménem dle Krokovy dcery,
za hanebným činem stály mocenské spory.

Vražednou zbraň dodnes nosí na krku
a Tobě tvoří správné odpovědi záruku.
Odpovědí je jedno slovo – název předmětu.
O smrt bodnou zbraní sice prosila, ale nebyla vyslyšena. Jakým předmětem tedy skonala?

Vysvětlení hádanky:

Image
Image

Kněžna Ludmila byla manželkou Bořivoje I., prvního českého knížete z rodu Přemyslovců, jehož existence je doložena historickými prameny. Jako první knížecí pár také přijali křest a tudíž křesťanství.

O později svatořečené Ludmile máme dnes velice málo informací. Významným a víceméně jediným pramenem, ze kterého naše historie ke kněžně Ludmile čerpá, je tzv. „Kristiánova legenda“ jinak, také nazvaná „Život a umučení svatého Václava a báby jeho svaté Ludmily“. Podle tohoto dokumentu byla Ludmila zavražděna na hradě Tetín předáky kněžny Drahomíry. Šlo o její snachu, s níž měla značné spory. Neshodly se v otázkách výchovy Ludmiliných vnuků Václava a Boleslava, ale také ve věci mezinárodní politiky vůči sousednímu Bavorsku a také Sasku.

Podle legendy vyslala Drahomíra Tunnu a Gommona, aby ji zabili a přitom neprolili její krev. Jen tak nemohla být po smrti svatořečená. Ludmila o vraždu mečem prý v posledních chvílích prosila. Nestalo se tak. Byla uškrcena šálou. I přesto byla svatořečená a šála se stala jejím atributem, s nímž je dodnes zobrazována. Některá literatura uvádí také závoj či šátek.